Đóng

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

SÁNG TẠO VÀ TƯƠNG TÁC

625937646

Zalatex cung cấp một loạt các sản phẩm và ý tưởng mới cho khách hàng của chúng tôi bằng cách luôn đi đầu trong xu hướng thị trường thế giới năng động. Ngoài Nghiên cứu và Phát triển Thị trường, chúng tôi tổ chức hơn 50 cuộc họp với khách hàng hàng năm để cùng phát triển và để hiểu nhu cầu của họ. Nghiên cứu thị trường toàn cầu Nghiên cứu thị trường được thực hiện một cách có hệ thống cho tất cả các thương hiệu, mùa và giới tính vì nó đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng cho đội ngũ thiết kế […]

26/01/2019 Quản Trị

E-CATALOGUE

e-catalog-zalatex

Thực hiện ý tưởng thiết kế và sáng tạo sản phẩm của bạn chỉ trong 3 bước với Zalatex Concept. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các loại dây dệt, kỹ thuật in và nhiều hơn nữa.

26/01/2019 Quản Trị