Đóng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại dây dệt, thun dệt với quy mô lớn.
  • Chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại quần áo bảo hộ lao động với quy mô lớn

MỘT SỐ NHÃN HÀNG ZALATEX ĐÃ SẢN XUẤT

cus

Bài viết liên quan