Đóng

SÁNG TẠO VÀ TƯƠNG TÁC

Zalatex cung cấp một loạt các sản phẩm và ý tưởng mới cho khách hàng của chúng tôi bằng cách luôn đi đầu trong xu hướng thị trường thế giới năng động. Ngoài Nghiên cứu và Phát triển Thị trường, chúng tôi tổ chức hơn 50 cuộc họp với khách hàng hàng năm để cùng phát triển và để hiểu nhu cầu của họ.

rbbn

Nghiên cứu thị trường toàn cầu
Nghiên cứu thị trường được thực hiện một cách có hệ thống cho tất cả các thương hiệu, mùa và giới tính vì nó đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng cho đội ngũ thiết kế của chúng tôi để phát triển ý tưởng sản phẩm mới.

Thiết kế & Phát triển sản phẩm
Đội ngũ thiết kế tài năng cao của Zalatex cung cấp dịch vụ thiết kế và phát triển chuyên nghiệp cho khách hàng trong tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm sáng tạo.

 

Bài viết liên quan