Hiển thị:
Trang

Dây Bện

Dây Bện

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu Độ Rộng• 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm• Theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon, Cotton, PE, PP, Tencel Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Dây Dệt Kim Tròn

Dây Dệt Kim Tròn

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu Độ Rộng• 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm• Theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon, Cotton, PE, PP, Tencel Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Dây Quai Túi Giấy

Dây Quai Túi Giấy

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu Kích Thước• Theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon, Cotton, PE, PP, Tencel Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Dây Ruy Băng Grosgrain

Dây Ruy Băng Grosgrain

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu Độ Rộng3/16″(5mm), 1/4″(6mm), 3/8″(9mm), 1/2″(13mm), 5/8″(16mm), 3/4″(19mm), 7/8″(22mm), 1″(25mm), 1-1/8″(28mm), 1-1/4″(32mm), 1-1/2″(38mm), 2″(50mm), 2-1/4″(57mm), 2-1/2″(63mm), 3″(75mm), 3-1/2″(89mm), 4″(100mm) hoặc theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Dây Ruy Băng In

Dây Ruy Băng In

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu In Ấn• Theo yêu cầu của khách hàng Độ Rộng3/16″(5mm), 1/4″(6mm), 3/8″(9mm), 1/2″(13mm), 5/8″(16mm), 3/4″(19mm), 7/8″(22mm), 1″(25mm), 1-1/8″(28mm), 1-1/4″(32mm), 1-1/2″(38mm), 2″(50mm), 2-1/4″(57mm), 2-1/2″(63mm), 3″(75mm), 3-1/2″(89mm), 4″(100mm) hoặc theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon, Cotton, PE, PP Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Dây Ruy Băng Satin

Dây Ruy Băng Satin

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu Độ Rộng3/16″(5mm), 1/4″(6mm), 3/8″(9mm), 1/2″(13mm), 5/8″(16mm), 3/4″(19mm), 7/8″(22mm), 1″(25mm), 1-1/8″(28mm), 1-1/4″(32mm), 1-1/2″(38mm), 2″(50mm), 2-1/4″(57mm), 2-1/2″(63mm), 3″(75mm), 3-1/2″(89mm), 4″(100mm) hoặc theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Dây Ruy Băng Xương Cá

Dây Ruy Băng Xương Cá

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu Độ Rộng3/16″(5mm), 1/4″(6mm), 3/8″(9mm), 1/2″(13mm), 5/8″(16mm), 3/4″(19mm), 7/8″(22mm), 1″(25mm), 1-1/8″(28mm), 1-1/4″(32mm), 1-1/2″(38mm), 2″(50mm), 2-1/4″(57mm), 2-1/2″(63mm), 3″(75mm), 3-1/2″(89mm), 4″(100mm) hoặc theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon, Cotton, PE, PP, Tencel Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Dây Xoắn

Dây Xoắn

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu Độ Rộng• 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm• Theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon, Cotton, PE, PP, Tencel Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Nơ Ruy Băng

Nơ Ruy Băng

Màu Sắc• Theo bảng màu (196 màu) của Zalatex • Theo yêu cầu Kích Thước• Theo yêu cầu Chất Liệu• Polyester, Nylon, Cotton, PE Độ Bền Màu• Cấp 4+ Công Nghệ Sản Xuất • Theo tiêu chuẩn quốc tế• Pass OEKO-TEX Standard 100 mỗi năm• REACH SVHC Thời Gian Làm Mẫu• 1-3 ngày theo thiết kế của Zalatex• 5-7 ngày theo thiết kế riêng của khách hàng Thời Gian Giao Hàng• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)..

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)