Đóng

BẢNG MÀU

• Dây Ruy Băng Satin
• Dây Ruy Băng Grosgrain
• Dây Guy Băng Cotton
• Dây Ruy Băng Kim Tuyến
• Dây Ruy Băng In