Đóng

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

7_204826

 

 

 

 

 

“Trách nhiệm xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Zalatex.”

Đối tượng chúng tôi hướng đến là; trẻ em nghèo khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học và người già neo đơn không nơi nương tựa. Ngoài ra chúng tôi luôn kêu gọi và khuyến khích nhân viên của chúng tôi tham gia vào các hoạt động xã hội và các công tác từ thiện. Chúng tôi sẵn sàng dành thời gian và kinh nghiệm để hỗ trợ miễn phí cho các tổ chức xã hội vì cộng đồng và các tổ chức tình nguyện. Trong các hoạt động từ thiện, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các tổ chức từ thiện và tạo ra mối quan hệ hợp tác lâu dài phù hợp với các giá trị kinh doanh của chúng tôi.