Đóng

CHỨNG NHẬN

confidence-in-textiles-1-2

OEKO-TEX
Không Có Chất Gây Hại
Chất lượng nghĩa là sản xuất an toàn và sản phẩm an toàn. Chứng nhận Oeko-tex của chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của khách hàng không chứa các chất gây hại – đáp ứng các tiêu chuẩn CPSIA/REACH.

 

image006-3
ISO
Quản Lý Quy Trình
Chứng nhận ISO của chúng tôi cho biết cam kết cải thiện chất lượng liên tục của chúng tôi. Nói cách khác – chúng tôi bắt đầu với một cam kết vững chắc về chất lượng, và cam kết cải tiến liên tục.

b17268dcf504aa7d_400x400ar
B.S.C.I.

Đạo Đức Và Sự An Tâm
Chứng nhận Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh của chúng tôi là sự đảm bảo cho khách hàng rằng chúng tôi không chỉ sản xuất những sản phẩm có chất lượng – mà chúng tôi còn sản xuất các sản phẩm theo những quy trình chất lượng và hành vi đạo đức của nhân viên chúng tôi.