Đóng

CHẤT LƯỢNG

KIẾM SOÁT CHẤT LƯỢNG

THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM Khả Năng Nội Bộ Các cơ sở của chúng tôi cam kết thử nghiệm sản phẩm liên tục nhằm đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ đúng quy trình. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Chất Lượng Được Tạo Sẵn Chất lượng không bắt đầu bằng việc kiểm tra khi sản phẩm được xuất khỏi cơ sở của chúng tôi – mà kiểm tra kết thúc tại đó. Trước khi sản phẩm được kiểm tra lần cuối, chúng tôi đã kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá từng bước trong quy trình, từ nguyên vật liệu đến từng bước sản xuất để hoàn thiện cuối cùng và […]

16/01/2019 Quản Trị

CHỨNG NHẬN

OEKO-TEX Không Có Chất Gây Hại Chất lượng nghĩa là sản xuất an toàn và sản phẩm an toàn. Chứng nhận Oeko-tex của chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của khách hàng không chứa các chất gây hại – đáp ứng các tiêu chuẩn CPSIA/REACH.   ISO Quản Lý Quy Trình Chứng nhận ISO của chúng tôi cho biết cam kết cải thiện chất lượng liên tục của chúng tôi. Nói cách khác – chúng tôi bắt đầu với một cam kết vững chắc về chất lượng, và cam kết cải tiến liên tục. B.S.C.I. Đạo Đức Và Sự An Tâm Chứng nhận Bộ tiêu chuẩn đánh giá […]

15/01/2019 Quản Trị