Đóng

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TUÂN THỦ XÃ HỘI

          “Tại Zalatex, Chúng tôi quan tâm đến mọi người vì cán bộ nhân viên nhiệt huyết tạo nên sự khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ngày nay.” Chúng tôi tuân thủ đạo đức kinh doanh thương mại và các chính sách xã hội vì đó không chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là công ty sản xuất và thương mại toàn cầu – chúng tôi quan tâm sâu sắc đến tất cả các cán bộ công nhân viên vì chúng tôi hiểu rằng nhân sự là trụ cột của công việc kinh doanh của chúng tôi và tất […]

13/01/2019 Quản Trị

VÌ MÔI TRƯỜNG

            “Chúng tôi làm việc và xuất khẩu hàng hóa trên toàn thế giới, điều đó có nghĩa là trách nhiệm của chúng tôi phải cân nhắc về môi trường về tất cả mọi thứ chúng tôi thực hiện.” Tại Zalatex, chúng tôi tin tưởng nhiều vào tính bền vững của môi trường hơn là chỉ lựa chọn các chất liệu đúng. Đó là một cách tiếp cận tổng thể, áp dụng trong suốt chuỗi cung ứng bao bì, từ khái niệm thiết kế đến quá trình phê duyệt và lấy mẫu thông qua việc lựa chọn nguyên liệu thô, in ấn, chuyển đổi và […]

12/01/2019 Quản Trị

NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG

          “Chúng tôi tiến xa hơn để làm việc với môi trường – không chống lại môi trường để tạo ra các sản phẩm vượt trội thân thiện với môi trường.” Chúng tôi cung cấp một loạt các vật liệu bền vững mang đến các lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế trong suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ khai thác nguyên liệu thô đến khi loại bỏ. Khách hàng nhắm đến việc tối đa hóa việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường có thể xem xét các vật liệu bền vững sau: Tre Tre ít gây […]

12/01/2019 Quản Trị

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

          “Trách nhiệm xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Zalatex.” Đối tượng chúng tôi hướng đến là; trẻ em nghèo khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học và người già neo đơn không nơi nương tựa. Ngoài ra chúng tôi luôn kêu gọi và khuyến khích nhân viên của chúng tôi tham gia vào các hoạt động xã hội và các công tác từ thiện. Chúng tôi sẵn sàng dành thời gian và kinh nghiệm để hỗ trợ miễn phí cho các tổ chức xã hội vì cộng đồng và các tổ chức tình nguyện. Trong các hoạt […]

09/01/2019 Quản Trị