Các sản phẩm của Zalatex sản xuất được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: công nghiệp đóng gói, công nghiệp may mặc, công nghiệp thủ công, công nghiệp đồ nội thất, v.v...