Dây Giấy Dệt Kim

  • Nhà sản xuất: Zalatex
  • Dòng sản phẩm: N
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng

Dây Giấy Dệt Kim

Màu Sắc
• Theo bảng màu của Zalatex
• Theo yêu cầu

Độ Rộng
• Theo yêu cầu

Chất Liệu
• 100% giấy

Thời Gian Làm Mẫu
• 5-7 ngày

Thời Gian Giao Hàng
• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)

ZALATEX E-MEMBER
Hãy theo dõi chúng tôi ngay bây giờ! Các sản phẩm mới sẽ luôn được cập nhật với những ưu đãi đặc biệt.