Dây Băng Giấy

  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng

Dây Băng Giấy

Màu Sắc
• Theo bảng màu của Zalatex
• Theo yêu cầu

Độ Rộng
• Theo yêu cầu

Chất Liệu
• 100% giấy

Thời Gian Làm Mẫu
• 5-7 ngày

Thời Gian Giao Hàng
• 1-30 ngày (tùy theo số lượng đơn hàng)