Đóng

TUÂN THỦ XÃ HỘI

3_204826

 

 

 

 

 

“Tại Zalatex, Chúng tôi quan tâm đến mọi người vì cán bộ nhân viên nhiệt huyết tạo nên sự khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ngày nay.”

Chúng tôi tuân thủ đạo đức kinh doanh thương mại và các chính sách xã hội vì đó không chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là công ty sản xuất và thương mại toàn cầu – chúng tôi quan tâm sâu sắc đến tất cả các cán bộ công nhân viên vì chúng tôi hiểu rằng nhân sự là trụ cột của công việc kinh doanh của chúng tôi và tất cả cán bộ nhân viên phải được cảm thấy có giá trị và được tôn trọng đối với công việc họ làm.
Chúng tôi đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với các chính sách sau đây thông qua các bên kiểm toán thứ ba đã được thẩm định kỹ lưỡng cũng như thông qua việc kiểm toán được tiến hành trong nội bộ và do khách hàng thực hiện.

Các chính sách thương mại có đạo đức
Chúng tôi đảm bảo rằng các điều kiện sống và làm việc của tất cả cán bộ nhân viên phù hợp với các chính sách thương mại có đạo đức, chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm toán liên quan đến việc tuân thủ sự phát triển liên tục của nhà máy theo những quy định sau:
• Tuân thủ tất cả luật địa phương và của quốc gia.
• Tự do tuyển dụng và lựa chọn công việc
• Người lao động có quyền tự do tham gia hiệp hội và quyền thương lượng tập thể.
• Điều kiện sống, làm việc an toàn và hợp vệ sinh
• Nghiêm cấm sử sụng lao động trẻ em
• Được chi trả mức lương đảm bảo cuộc sống
• Không làm việc quá mức thời gian quy định
• Không được thực hiện việc phân biệt đối xử
• Được cung cấp việc làm thường xuyên
• Không được phép đối xử khắc nghiệt hoặc vô nhân đạo
Điều luật hành vi bên trên được truyền đạt và hiểu rõ ràng bởi tất cả các quản lý, công nhân nhà máy và nhà cung cấp.

Y tế và an toàn lao động
Y tế và an toàn lao động cho nhân viên là ưu tiên hàng ngày cao nhất của chúng tôi. Tất cả những đánh giá về khu vực sản xuất và giám sát tính hiệu quả khi cung cấp một môi trường làm việc an toàn thông qua việc thường xuyên tổ chức các cuộc họp tại Ủy ban Y Tế & An toàn Lao Động như sau:
• Tuân thủ với luật pháp quốc gia và quy định tại địa phương được áp dụng cho an toàn lao động và y tế tại khu vực làm việc.
• Đảm bảo năng lực của tất cả nhân viên khi thực hiện công việc thông qua giám sát và đào tạo đầy đủ
• Đảm bảo việc xử lý, lưu trữ và sử dụng hóa chất an toàn thông qua đào tạo và cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân
• Đảm bảo tất cả các thiết bị an toàn và được bảo dưỡng tốt
• Phòng ngừa tai nạn và các vụ việc liên quan đến vấn đề sức khỏe thông qua quản lý tốt các rủi ro về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
• Phòng ngừa tai nạn do cháy nổ bằng cách thường xuyên đào tạo và luyện tập sơ tán khi có hỏa hoạn, kiểm tra chuông báo động và bình chữa cháy thường xuyên