Đóng

VÌ MÔI TRƯỜNG

environment_banner

 

 

 

 

 

 

“Chúng tôi làm việc và xuất khẩu hàng hóa trên toàn thế giới, điều đó có nghĩa là trách nhiệm của chúng tôi phải cân nhắc về môi trường về tất cả mọi thứ chúng tôi thực hiện.”

Tại Zalatex, chúng tôi tin tưởng nhiều vào tính bền vững của môi trường hơn là chỉ lựa chọn các chất liệu đúng. Đó là một cách tiếp cận tổng thể, áp dụng trong suốt chuỗi cung ứng bao bì, từ khái niệm thiết kế đến quá trình phê duyệt và lấy mẫu thông qua việc lựa chọn nguyên liệu thô, in ấn, chuyển đổi và phân phối các sản phẩm của quý khách.
Được thiết lập đơn giản tại Zalatex là tính bền vững của môi trường có nghĩa là tất cả các phương pháp thiết kế, tìm nguồn cung ứng, sản xuất và phân phối của chúng tôi càng phù hợp với sinh thái càng tốt.

Giảm rác thải
Từ quá trình thiết kế ban đầu, sản phẩm có thể được chế tạo một cách hiệu quả hơn để loại bỏ các thành phần không cần thiết, giảm lượng đầu vào như nước, hóa chất, và giảm thiểu lượng khí thải carbon.

Kho vận thông minh hơn
Quá trình quản lý thông tin tiên tiến và các hệ thống có nền tảng tri thức của chúng tôi cho phép chúng tôi hỗ trợ các quy trình bền vững và hiệu quả hơn trên toàn bộ chuỗi cung ứng, cả giảm chi phí và giảm thiểu tác động môi trường.

Các chất liệu bền vững
Chúng tôi liên tục phát triển các dịch vụ phát triển bền vững, với một đội ngũ chuyên môn tận tâm nghiên cứu các giải pháp thay thế mới nhất có chất lượng đến các kỹ thuật truyền thống. Sản phẩm dịch vụ chúng tôi bao gồm các vật liệu dễ tái chế nhằm nâng cao độ bền và tuổi thọ cho sản phẩm, có chức năng phù hợp, và cho phép bảo dưỡng dưới tác động thấp.

Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm
Chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp, nhà sản xuất và các nhà thầu của chúng tôi cung cấp các chứng nhận được thẩm định độc lập để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao của khách hàng và chính sách nghiêm ngặt tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm.